Selecteer een pagina
Pedagogisch Beleidsmedewerker / Coach
Meer informatie

Pedagogisch Beleidsmedewerker

Tijdens deze leergang leer je hoe je coacht om de pedagogische kwaliteit te vergroten van medewerkers die werken met  kinderen van 0 tot 13 jaar. Een belangrijk leerdoel is het concreet stimuleren van de ontwikkeling van medewerkers in het werken aan de vier pedagogische kerndoelen en het pedagogisch beleidsplan van de lerende organisatie.

Leslocatie: Utrecht (Nabij Utrecht CS)

Dagen: Woensdagen of vrijdagen 

Cursusduur: 6 maanden

Niveau: MBO4 Plus / HBO

Leer met doen

Deze leergang wordt verzorgd door ervaren docenten/trainers die zelf ook in de praktijk actief zijn, zodat zij gemakkelijk de verbinding vanuit de theorie leggen met de praktijk.

De combinatie van het volgen van de bijeenkomsten, het maken van ontwikkelingsgerichte praktijkopdrachten, het enthousiasme van de docent en de intervisie met medestudenten zorgen ervoor dat je leerervaringen optimaal zijn! Natuurlijk staat in alle bijeenkomsten jouw persoonlijke ontwikkeling als pedagogisch coach centraal

Algemeen

Pedagogisch Coach

Je leert manieren om ontwikkelingsgerichte feedback te geven en hoe je gedrag van medewerkers bespreekbaar maakt. Je blijft hierbij oog houden voor de kwaliteiten van de medewerker. Je werkt op methodische wijze aan de ontwikkeling van medewerkers door samen met de medewerker vooraf een coachingsplan op te stellen. Ook leer je omgaan met weerstand, confronteren en spiegelen van gedrag.

Onze opleiding ‘pedagogisch beleidsmedewerker / coach’ geeft de mogelijkheid om als pedagogisch beleidsmedewerkers/coaches ook jouw talenten en kwaliteiten optimaal in te zetten voor kwalitatieve en verantwoorde kinderopvang.

Deze opleiding wordt verzorgd door ervaren docenten die zelf ook in de praktijk actief zijn, zodat zij gemakkelijk de verbinding vanuit de theorie leggen met de beroepspraktijk.

De combinatie van het volgen van de bijeenkomsten, het maken van ontwikkelingsgerichte praktijkopdrachten, het enthousiasme van de docent en de intervisie met medestudenten zorgen ervoor dat je leerervaringen optimaal zijn!

 

De leergang bestaat uit de volgende bijeenkomsten

Bijeenkomst 1: Pedagogische visies

Bijeenkomst 1:

Pedagogische visies, de 4 pedagogische kerndoelen en jouw rol als pedagogisch beleidscoach. En het opstellen van            jouw persoonlijk ontwikkel plan.

Bijeenkomst 2: Plan voor het individu

Informatie

Bijeenkomst 2: Plan voor het individu, gespreksvaardigheden en individuele coaching.

Bijeenkomst 3: Coachingsvaardigheden

Informatie

Bijeenkomst 3: Coachingsvaardigheden, observeren van medewerkers en gedrag bespreekbaar maken.

Bijeenkomst 4: Ontwikkeling

Informatie

Bijeenkomst 4: Ontwikkeling stimuleren van interactievaardigheden, aansluiten bij leerstijlen.

Bijeenkomst 5: De lerende organisatie

Informatie

Bijeenkomst 5: De lerende organisatie, een krachtig team + intervisie.

Bijeenkomst 6: Confronteren

Informatie

Bijeenkomst 6: Confronteren, spiegelen en beïnvloeden. + intervisie.

i

Assesmentgesprek

Bijeenkomst 7: assessmentgesprek (nog in te plannen)

Assessment gesprek a.d.h.v. opdrachten en leerproces reflectieverslag

Jaar ervaring

Vanaf 20 jaar

Studenten

Locaties

Contact

Pedagogisch Coach / Beleidsmedewerker maakt onderdeel uit van Variva Edu Academy

Telefoon: 085 90 22 955

Email: info@variva.nl